Medya Merkezi > Blog > Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Nedir?
Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması ve enerji tüketimi sonucunda çevreye verilen zararların en aza indirgenmesi açısından son derece önemli bir yere sahiptir.

Faydaları Nelerdir?
Tüm dünyada en önemli ihtiyaçların başında gelen enerjide tüketim oranları sürekli olarak artıyor. Yaşamımızdaki her türlü faaliyetin sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tükettiğimiz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği zarar büyük ölçüdedir. Fosil kökenli yakıtların günden güne yoğun bir şekilde tüketimi, sera gazı oluşumuna kaynak teşkil ederek, küresel iklim değişikliklerine ve birçok çevre kirliliğinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca fosil yakıtların giderek pahalanması, Türkiye’yi enerji politikası açısından dışa bağımlı olmaya yöneltiyor. Bütün bu olumsuz sebeplerden dolayı günden güne yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşıyor. Son yıllarda ülkemizde, enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştiriliyor ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılıyor. Yenilenemeyen fosil kaynakların kullanımından doğan çevresel sorunların çözümü, yenilenebilen çevre dostu enerji kaynaklarının tercih edilmesinden geçiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemeyen fosil kaynaklardan ortaya çıkan olumsuzlukları iyileştiren hem ekonomi anlamında, hem çevre açısından birinci sırada gelen kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynakları örnek olarak; rüzgâr santralleri, hidroelektrik santralleri, güneş santralleri ve biyogaz santrallerinden elektrik üretilmesi yenilenebilir enerji olarak ilk planda akla gelenlerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan analiz ve araştırmalar, gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşadığımız çevreye verilen zararı en düşük düzeye indirgeyebilmek için yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekiyor.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Payı Artıyor
Dünyada ve ülkemizde enerji konusu büyük bir problem teşkil ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem enerji talebi, hem de enerji üretimi gün geçtikçe artıyor. 2007’de toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin üretim payı %19 iken, 2018’de bu pay %32’ye yükseldi. 2019 yılında ise yenilenebilir enerji üretiminin payı %44 oranındadır. Türkiye’de yenilenebilir enerji ile elektrik üretiminde en çok kullanılan iki yenilenebilir enerji türü, rüzgâr ve güneş enerjisidir. 2018 yılında güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretimi, 7800 Gwh olarak gerçekleşti (TEİAŞ, 2019).