Naše usluge > EPC ključ u ruke > Studije na osnovu Prostornog plana

Jedan od najvažnijih stubova projekta Solarne Elektrane je sticanje pravnog statusa pomenute lokacije. U tom kontekstu, ispravno, potpuno, planirano i kratkoročno izvršenje plana zdravog zoniranja jedno je od prvih pitanja projekta kojima se treba baviti.