Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Periodično održavanje za Povećanje efikasnosti

Potrebno je redovno održavanje da bi vaše elektrane efikasno radile. Osim intervencija kvara, naši tehnički servisni timovi održavaju vaše elektrane u određenim periodima. Proizvodnja, sigurnost, kvar itd. koji se mogu dogoditi u vašim elektranama, u cilju sprečavanja ovakvih situacija i doprinošenja do efikasnijeg rada vaših elektrana, vaša polja se periodično prate kao rezultat obaveštenja timova tehničke službe i planiranja naših stručnjaka. Na ovaj način za zdrav rad i bezbednost vaših polja održavaju se na najvišem nivou.