Institucionalni > Misija i vizija

Misija;

Uzimajući u obzir zadovoljstvo kupaca na najvišem nivou uz pouzdanu politiku, da nastavimo sa našim investicijama u obnovljive izvore energije i da zadovoljimo energetske potrebe u Turskoj i Evropi.

Vizija;

Biti jedna od Vodećih Kompanija u sektoru proizvodnje električne energije dobijene iz čistih i ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije u međunarodnoj areni.