Naše usluge > EPC ključ u ruke > Radovi infrastrukture na lokacije pre instalacije

- Iskop i nivelisanje lokacije,

– Nabavka podkonstrukcionog materijala, proizvodnja i montaža,

– Priprema temelja zgrade, betoniranje,

– Izrada i postavljanje žičane ograde oko terena.