Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Analiza učinka

Solarne elektrane, pored svog rutinskog rada, mogu imati i skrivene probleme koji mogu uzrokovati loše performanse/pad performanse. Ovi problemi, koji na prvi pogled možda nisu očigledni, kao što su labavi spojevi, zagrejani kablovi, žarišta na panelima, otkrivaju se pomoću visokotehnoloških uređaja kao što su merni uređaji i termo kamere.
√ Termalno mapiranje terena sa termalnim dronom, detekcija kvarova na vrućim tačkama, zagađenje panela i detekcija/otkrivanje senčenja,
√ Ispitivanje terenskih panela i tačaka priključaka sa termalnom kamerom, planiranje prediktivnog održavanja,
√ Merenje performansi panela sa merenjem I-V krive, kontrola degradacije panela i utvrdivanje problema sa bajpas diodom,
√ Polaritet žice, izolacija, Voc i Isc testovi,
√ Ispitivanja izolacije i kontinuiteta električne infrastrukture,
√ Funkcionalni testovi curenja struje,
√ Detekcija mikro pukotina koje se mogu pojaviti na panelima sa testom elektroluminiscencije,
√ Izmerene vrednosti na terenu i korišćenjem PAN. i OND datoteka, proizvodni kapacitet centrale se simulira kroz program Pvsyst. Proverom da li se dobijena vrednost poklapa sa trenutnim vrednostima proizvodnje i utvrđivanjem previđenih gubitaka, merenje performansi elektrane se testira.