Institucionalni > O nama

Image

Fortis Energy, podružnica UCK Holdinga, započela je aktivnosti proizvodnje energije 2014. godine pod imenima Başakkent Energy i Berak Energy. Berak Energy, kompanija u sektoru obnovljivih izvora energije od 2014. godine, promenila je ime u Fortis Energy 2019. godine. Nakon spajanja sa Başakkent Energy 2021. godine, Fortis Energy je konsolidovao sve svoje aktivnosti. Trenutno je Fortis Energy angažovan u investicijama u energetiku na Balkanu, u Turskoj i Holandiji.

Solarni i biogasni postrojenja Fortis Energy proizvode preko 460.000.000 kWh električne energije godišnje. Sa objektima na različitim lokacijama u Turskoj, kao što su Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Izmir, Bilecik, Balıkesir i Burdur, Fortis Energy postala je jedna od vodećih kompanija u zadovoljavanju energetskih potreba zemlje. Pored toga, Fortis Energy implementira ključne EPC (Inženjering, Nabavka i Konstrukcija) projekte za vetroparkove, solarne elektrane i biogasne postrojenja u različitim turskim gradovima i na Balkanu. U Izmiru postoje i investicije u geotermalnu i zelenu vodoniku. Fortis Energy, osim proizvodnje energije, nudi rešenja za punjenje električnih vozila pod brendom Fortis Charge. Mreža Fortis Charge uključuje preko 100 stanica za punjenje.

Svet se preusmerio ka čistim i održivim izvorima unutar okvira zelene transformacije. Obnovljivi izvori energije i alternativne metode proizvodnje energije dobili su povećani značaj u smislu troškova energije i klimatskih / ekoloških razmatranja. Fortis Energy, fokusirajući se na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, cilja da postane tehnološki centar i centar za istraživanje i razvoj za proizvodnju i primenu sa svojim ekološki prihvatljivim rešenjima, automatizacijom i softverskim sistemima.

U investicionom procesu za solarni, vetrovni i biogasne projekte, aktivnosti poput dozvola, inženjeringa, nabavke i instalacije sprovode se unutar grupnih kompanija i njihovih resursa. Čelična konstrukcija takođe se izvodi u objektima kompanije. Procesi nakon instalacije, održavanje, popravka, operacije, praćenja i bezbednosti sprovode se od strane brenda Forcare kompanije Fortis Energy, specijalizovanog za napredno upravljanje postrojenjem na osnovu daljinskog upravljanja i automatizacije.

Fortis Energy poseduje solarni elektrane sa ukupnim instaliranim kapacitetom od 190 MW, koji generišu godišnji output od 300.000.000 kWh električne energije. Kompanija takođe poseduje dva biogasna postrojenja u Turskoj i jedno u Srbiji. Biogasne elektrane, sa kapacitetima od 9,36 MW u Burduru, dve od po 3,12 MW u Denizliju i 3 MW u Dolovu, konstantno rade na visokom kapacitetu. Pored proizvodnje biogasa i električne energije, u biogasnim elektranama se proizvodi organsko đubrivo, koje ima godišnji ukupni potencijal proizvodnje električne energije veći od 160.000.000 kWh. Postoje planovi za početak proizvodnje obnovljivog prirodnog gasa (biometana) modernizacijom biogasa na dugoročnoj osnovi.

Fortis Energy cilja da ostvari ukupno 2 GW projekata obnovljivih izvora energije na Balkanu u roku od pet godina. Prva faza projekta, Solarna elektrana Oslomej snage 80 MW, izgrađena je u Severnoj Makedoniji. Fortis Energy cilja da bude jedna od vodećih kompanija u sektoru u Evropi.