Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Usluga čišćenja panela i terena

Paneli koji se koriste u solarnoj energiji vremenom se zaprljaju i kao rezultat toga paneli gube svoju funkcionalnost. Zbog toga u solarnim elektranama, u nekim periodima vaše panele trebate čistiti.

Najvažnija tačka u procesu čišćenja je da to uradite na najbolji način bez oštećenja vaših panela tokom čišćenja, a mašina koja će se koristiti čisti vaše panele ispravno, bezbedno i efikasno. Periodično prskanje i plijevljenje korova se mogu vršiti za probleme ispaše, što je najveći faktor grešaka u vrućim tačkama uočenih na fotonaponskom panelu.