Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > PVPP Operativni sistem

Uz pomoć softvera i sistema koje je u svojoj strukturi razvila Solar Control, jedna od naših Holding Kompanija, vaše elektrane se aktivno nadgledaju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji što čini razliku svojim iskustvom u GES/SPP daljinskom upravljanju.

Pored aplikacije za praćenje elektrane, u operativni sistem GES/SPP’ja uključene su i sledeće radnje:

• Čišćenje panela,

• Godišnje održavanje,

• Godišnje pranje,

• Kontrola obrtnog momenta,

• Test uzemljenja,

• Testovi efikasnosti,

• Panel testovi,

• Temperatura panela sa termalnim kamerama,

• Praćenje zračenja,

• Provlačenje električne žice oko elektrane,

• Usluge pozicioniranja sigurnosnih kamera,

•Kapacitet proizvodnje energije,

• Potrošnja energije,

• Efikasnost panela,

• Bezbednost životne sredine,

• Mesečna faktura.

Pedantan timski rad se obezbeđuje u glavnim naslovima. Obezbeđena je telefonska podrška za trenutno otkrivanje bilo kakvog kvara koji se može pojaviti u centrali i za otklanjanje kvara. Istovremeno, možete pristupiti podacima centrale na bilo kom mestu i u vreme sa korisničkim imenom i lozinkom "Solar Control" koji će vam biti predat.