Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Insurance Consulting

Sa osiguravajućim Društvom u okviru UCK Holdinga, pružamo vam najpouzdaniju uslugu osiguranja elektrane. U slučaju bilo kakvih negativnosti koje se mogu javiti tokom perioda rada solarnih elektrana, poslovno osiguranje investitori prepuštaju Kompanijama. Od velikog značaja je kontrola podobnosti vrsta garancija i iznosa garancija datih investitoru u okviru poslovnog osiguranja. Vezano za ovaj predmet, u kojoj meri će garancija data investitoru u vezi sa tim pokriti rizike u elektrani i iznose premije koje se mogu platiti može se utvrditi samo analizom rizika od strane ljudi koji su stručnjaci u oblasti poslovanja i održavanja -popravke.

Kompanija Solar Control ima stručne timove koji za Vas mogu da urade analizu rizika bez ikakvih grešaka. Osiguravajuća Društva, u slučaju eventualne štete traže izveštaje o održavanju-popravci.

Iz tog razloga, investitori koji sami obavljaju poslovanje i održavanje-popravku ne mogu da dobiju potrebna plaćanja u slučaju oštećenja. Kao Solar Control, ispunjavamo sve vaše potrebe u potpunosti u tom pogledu. Obezbeđujemo pouzdanost vašeg poslovanja bez ikakvih problema tako što činimo vaš objekat bezbednim, obezbeđivanjem Polise Osiguranja sa pokrićem i uslovima premije koji mogu biti odgovarajući za vas.