Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Pametna Kontrola Elektrana

Kontrolu i bezbednost vaših centrala obezbeđuje naš nadzorni tim koji se u našoj kompaniji nalazi, sa kamerama i električnim žičanim ogradama. Naše kamere detektuju svaki problem koji se može pojaviti u vašim centralama. Operacije automatskog otvaranje i zatvaranje vaših centrala, daljinski pristup inverterima itd. naš tim za praćenje veoma osetljivo prati i interveniše. Ulazi i izlazi u vaše centrale se vrše uz odobrenje našeg tima za praćenje, a ljudi sa definisanim prstiju mogu da vrše ulaz. Niko sa ne definisanim otiskom prsta ne može pristupiti vašim centralama. Na ovaj način, vaša polja se mogu nadgledati i pratiti na najprecizniji način uz visoku sigurnost bez troškova čuvara.