Naše usluge > EPC ključ u ruke > Ispitivanje i analiza na licu mesta.

Primene na terenu i krovovima su energetske investicije koje treba ispitati nezavisno jednu od druge. Ispitivanjem geografske lokacije, topografske strukture, uslova tla i nagiba, pravca sunčanja, prirodnih i zakonskih pragova potencijalne lokacije GES/SPP priprema se Preliminarni Izveštaj o izvodljivosti. Dok kod krovnih aplikacija; Izrađuju se i položaj, orijentacija, statički i električni proračuni zgrade i pre predloga daje se izveštaj.