Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Zalihe i praćenje garancije

Upravljanje zalihama
Postoje različite metode za povećanje performansi elektrana. Jedan od njih je povećanje stope dostupnosti. Ovim procesom se otkriva ukupan odnos proteklih sati prema satima za koje je postrojenje spremno za rad. Od velike je važnosti u pogledu metode raspoloživosti da se preventivnim održavanjem spreči svaki kvar koji može nastati u elektrani i da se nastali kvar odmah otkloni metodom brze intervencije. U elektrani treba sprovesti efikasno i aktivno upravljanje zalihama kako bi se kvarovi rešili metodom brzog reagovanja. Jer ako se materijali koji su na zalihama ili bi trebalo da se nađu u fabrici ne prate redovno na vreme, može doći do kašnjenja u isporuci delova i kao rezultat toga može doći do gubitaka u proizvodnji. U ovom trenutku, mi vam pomažemo da povećate performanse vašeg postrojenja maksimalnom brzinom tako što ćemo vam obezbediti svo upravljanje zalihama. Efikasno i aktivno upravljanje zalihama je obezbeđeno sugerisanjem materijala koji bi trebalo da budu dostupni u vašoj elektrani.

Praćenje garancije
Datum početka garantnih perioda treba dobro odrediti i pratiti. Mi vršimo ove naknadne radnje za vas i kontaktiramo proizvođače i nudimo predloge za produženje garancije kada je to potrebno bez ikakvih problema sa garantnim periodima vaše opreme. Proizvodi koji se šalju na garanciju transportujemo mi i celim procesom upravljamo mi.