Karijera > Naša politika

Politika ljudskih resursa

U okviru naše politike ljudskih resursa u skladu sa vizijom, misijom i strategijama kompanije, dajemo prioritet jednakosti mogućnosti i raznolikosti. Na osnovu poštovanja ljudskih prava kao osnove svih naših ljudskih resursa, radimo sa participativnim, visokim performansama, kreativnim i inovativnim poslovnim modelom u skladu sa našim modelom rada koji je orijentisan na budućnost. Cilj nam je da našim zaposlenima omogućimo visoko motivisan i uspešan život u karijeri uz procese i prakse ljudskih resursa na koje se fokusiramo sa prioritetom poštovanja ljudi.

Pridajemo značaj kvalifikacijama naših zaposlenih koji se pridružuju porodici Fortis, kao i tehničkoj i ponašajnoj kompetenciji koju zahteva pozicija. Naša osnovna strategija u skladu sa našom misijom ljudskih resursa; U našem zapošljavanju, u okviru našeg principa jednakih mogućnosti, naša cilj je obezbediti da se biraju ljudi koji pored potrebne kompetencije i tehničkog znanja imaju karakteristike posla i karakteristike korporativne kulture.

Radimo na razvoju strategija ljudskih resursa u skladu sa strategijama naše kompanije i na implementaciji sistema ljudskih resursa u svim operacijama.